ภาษา : 
  

เข้าสู่ระบบ

  สังคมออนไลน์
  

QR Code

ปฏิทินกิจกรรม

วิสัยทัศน์


            

            จากกระแสความนิยมที่ร้อนแรงในการศึกษาภาษาจีนจากทั่วทุกมุมโลก ประเทศไทยก็เริ่มต้นตามกระแสการเรียนรู้ภาษาจีน ประกอบกับรัฐบาลไทยให้การสนับสนุน ผลักดันการเรียนการสอนภาษาจีนในทุกโรงเรียน

กระแส ไชนีสฟีเวอร์ เป็นที่สนใจของผู้คนทั่วทุกมุมโลก และมีการคาดการณ์ว่า ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษของชาวจีน อีกทั้งประเทศจีนเป็นผู้สนับสนุนและผลักดันการค้าเสรีอาเซี่ยน ทำให้มิตรภาพระหว่างไทย-จีน นับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น ชาวไทยเองจึงต้องศึกษาเรียนรู้ภาษาจีน ที่นับวันยิ่งมีความจำเป็นมาก ยิ่งในปี 2558 นี้ ยังเป็นปีเริ่มต้นแห่งการค้าเสรี  ( AEC ) ก็ยิ่งทำให้ภาษาจีนมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น

 

โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน

          อุดมการณ์ของมู่หลานในการเรียนการสอนภาษาจีน

1. ส่งเสริมวัฒนธรรมจีน                                         เสริมสร้างคุณธรรมที่ดีงาม

2. สรรสร้างสังคมที่ดีงาม                                       ส่งเสริมครอบครัวให้ผาสุกและสมบูรณ์

3. เสริมสร้างความเจริญแก่สังคม                           สร้างบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพแก่สังคม

4. พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีน-ไทย     เสริมสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ