ภาษา : 
  

เข้าสู่ระบบ

  สังคมออนไลน์
  

QR Code

ปฏิทินกิจกรรม

ประวัติความเป็นมาของมู่หลาน


 

     โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 เริ่มต้นจากศูนย์สอนภาษาตามบ้าน โดยเปิดคอร์ส การสอนทั้ง 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยส่งครูผู้สอนถึงที่ เน้นการสอนแบบกลุ่มย่อยเป็นหลัก และในปี พ.ศ.2552 ดำเนินการจดทะเบียนขอใบอนุญาตกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนสอนภาษาตามมาตรฐาน

 

 

 

     โรงเรียนสอนภาษามู่หลานอาศัยอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่ว่า “เผยแผ่วัฒนธรรมจีน แปรเปลี่ยนความไม่ดีงามในสังคม” เพื่อกลายเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนที่มีคุณภาพ ยกระดับความนิยมในการเรียนรู้ภาษาจีนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เอาชนะอุปสรรคการเรียนรู้ภาษา จนสามารถพูดภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว อีกทั้งสามารถอ่านหนังสือภาษาจีนได้หลากหลายประเภท รวมถึงหนังสือที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและคำสุภาษิตจีนได้ ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่สามารถเข้าใจวัฒนธรรมจีนผ่านการศึกษาภาษาจีน อาศัยเนื้อหาทางด้านวัฒนธรรม ปลูกฝังศีลธรรมจรรยา และทัศนคติการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ทั้งในครอบครัวและสังคมต่อไป

 

        

 

     จากการก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษามู่หลานเป็นต้นมา  มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการพัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ผู้สอนและอุปกรณ์การสอนที่ใช้ทั้งหมด รวมถึงหลักสูตรฝึกการอ่าน “Level Reading” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “อัศจรรย์การสอนแบบ Hi-Speed” คือหลักสูตรการสอนที่มีการสอนที่โดดเด่นและน่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง หลักสูตรนี้สามารถแก้ปัญหากับความคิดเดิมๆ ที่ว่า “ภาษาจีนเรียนยาก” ได้เป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนสามารถจดจำอักษรจีนได้มากมายในเวลาอันสั้น ไม่จำเป็นต้องอาศัยการคัดอักษรหรือการอ่านพินอินเพื่อจดจำตัวอักษร โดยการอาศัยกิจกรรมและเกมส์การเล่นที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ทำให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนภาษาจีน และกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนภาษาจีนด้วยตัวเอง ยิ่งเรียนยิ่งเกิดความมั่นใจและความสนใจ ขณะเดียวกันยังสามารถจดจำตัวอักษรในขณะฝึกฝนเรียนรู้ได้มากมายอีกด้วย จากการเล่นกิจกรรม การฟัง การพูด การท่อง การเขียน ด้วยเวลาเพียง 6 สัปดาห์ 120 ชั่วโมง นักเรียนก็สามารถสังเกตุเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาการอ่านบทความง่ายๆ หรือนิทานสั้นๆ ได้  จึงไม่เป็นเพียงแค่การเรียนรู้ภาษาแต่เป็นการเข้าใจถึงวัฒนธรรมชาวจีนได้อีกด้วย