ภาษา : 
  

เข้าสู่ระบบ

  สังคมออนไลน์
  

QR Code

ปฏิทินกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา

 


             

มู่หลานใช้หลักสูตรที่ชื่อว่าหลักสูตร Hi-Speed นำเข้าจากประเทศจีน หลักสูตรนี้สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาในการเรียนภาษาจีน ที่ว่าภาษาจีนเรียนยาก เรียนไม่สนุกน่าเบื่อ เขียนยาก ตัวอักษรเยอะ หลักสูตรนี้มู่หลานนำเข้ามาเป็นหลักสูตรลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวในไทย โดยหลักสูตรมีมูลค่าถึง 250 ล้านบาท และใช้แพร่หลายมากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก มู่หลานก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ( ค.ศ. 1999 ) และได้จดทะเบียนได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ.2552 ( ค.ศ. 2009 ) ซึ่งหลักสูตรของมู่หลานมีจุดเด่นมากมาย และประกอบเทคนิคการสอนของมู่หลาน ที่ทำให้ผู้เรียนเก่งภาษาจีนในระยะเวลาอันรวดเร็ว

จุดเด่นของหลักสูตรมู่หลาน

                  - หลักสูตรของมู่หลาน มีวิธีการสอนที่สามารถทำให้จดจำตัวอักษรภาษาจีน ได้อย่างรวดเร็วมากกว่า 10 เท่าจากการคัดเขียน ซึ่งทำให้ผู้เรียนไม่เสียเวลาไปกับการเขียนมากเกินความจำเป็น จนทำให้ผู้เรียนเบื่อหน่ายกับการเรียนภาษาจีน และยังช่วยให้สามารถจดจำตัวอักษรจีนได้รวดเร็วด้วยเทคนิคและอุปกรณ์การสอนในแบบฉบับของมู่หลาน

                 - หลักสูตรของมู่หลาน จะเน้นการท่องบทกลอน ซึ่งหนังสือบทกลอนที่ใช้นั้นจะมีตัวหนังสือที่ไม่ซ้ำกันแม้แต่ตัวเดียว และการออกเสียงก็ยังคล้องจองกัน ทำให้ผู้เรียนจำตัวอักษรจีนได้ง่าย ซึ่งในชั่วโมงการเรียน จะมีกิจกรรม เช่น เล่นเกมส์ ร้องเพลง ซึ่งในเนื้อหาของกิจกรรมจะสอดแทรกท่าทาง และสื่อออกมาให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน ทำให้การเรียนสนุก และไม่น่าเบื่อ

                - หลักสูตรของมู่หลาน จะเน้นการฟัง พูด อ่าน ( ส่วนเขียน จะเน้นในช่วงท้ายๆ ถ้าผู้เรียนสามารถฟังพูด อ่านได้แล้ว เขียนก็จะเป็นเรื่องง่าย ) มู่หลานจะไม่เน้นพินอิน มู่หลานจะใช้พินอินในการช่วยออกเสียงเท่านั้น พินอินคือการนำตัวอักษรภาษาอังกฤษมาผสมเสียงให้เป็นเสียงภาษาจีน หลักสูตรทั่วไปหรือหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียนจะมีตัวพินอินนี้กำกับอยู่ และจะเน้นการอ่านตัวพินอินมากเกินไป มีข้อเสียคือจะทำให้ผู้เรียนเน้นจำแต่ตัวพินอิน และจดจำตัวหนังสือภาษาจีนไม่ได้ ทำให้อ่านภาษาจีนไม่ออก ไม่สามารถนำไปใช้งานได้จริง เช่น ถ้าไปเที่ยวที่ประเทศจีน หรืออ่านหนังสือจีน จะไม่มีตัวพินอินกำกับ ทำให้ผู้เรียนไม่สามารถอ่านตัวอักษรจีนเหล่านั้นได้เลย ส่วนมู่หลานจะเน้นจดจำตัวอักษรจีนโดยตรง เป็นรูปภาพบันทึกไว้ในสมอง ทำให้อ่านภาษาจีนได้แม้ไม่มีตัวพินอิน สามารถนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง  และในชั่วโมงที่สอนจะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสมอ ทำให้เพิ่มทักษะการฟัง และพูดโต้ตอบกับครูเจ้าของภาษา ทำให้ได้สำเนียงและการออกเสียงที่ถูกต้อง และยังสามารถนำความรู้ที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น อ่านบทความภาษาจีน นิทาน การสนทนา หรือร้องเพลงได้ หรือสามารถนำความรู้ที่เรียนไปใช้สอบ HSK ( การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ) หรือใช้ในการทำงานได้

                   - กรณีผู้เรียนเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  มีการพิสูจน์แล้วจากผู้เรียน สามารถเพิ่ม IQ , EQ และทำให้เด็กมีความจำ และสมาธิดีขึ้น ส่งผลให้คะแนนวิชาอื่นๆดีขึ้นไปด้วย เนื่องจากต้องใช้สมาธิใจการจดจำตัวอักษร และเนื้อหาของหลักสูตรมู่หลานยังสอดแทรกเรื่องคุณธรรม ความดี ความกตัญญู ก็จะทำให้เด็กมีจิตใจที่ดี ขัดเกลาจิตใจของเด็กให้เป็นคนดีของสังคมในภายภาคหน้าได้

                   - หลักสูตรของมู่หลาน สามารถเข้าถึงได้ทุกวัย สามารถเรียนได้ตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป และหลักสูตรของมู่หลานสามารถยืดหยุ่นได้ตามผู้เรียน ไม่ว่าผู้เรียนมีอายุเท่าไหร่ มีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนก็สามารถเรียนได้ หรือ เจาะจงเรียนเนื้อหาเฉพาะเพื่อใช้ในการทำงาน ทำให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุด

 

โครงสร้างหลักสูตรของมู่หลาน แบ่งได้ 3 ลำดับ

       1. ลำดับแรกจะเน้นให้ผู้เรียนจดจำตัวอักษรภาษาจีนได้ และจะเน้นตัวอักษรที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่พบเจอบ่อย

       2. ผสมประโยค เมื่อเริ่มจำคำศัพท์อักษรจีนได้แล้ว ก็จะนำตัวอักษรจีนมาผสมกันเป็นประโยค เพื่อให้ผู้เรียนนำตัวอักษรที่เคยเรียนมาใช้สร้างประโยค

       3. การสนทนา เมื่อผู้เรียนจำตัวอักษรและสร้างประโยคได้แล้ว ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการสนทนา โดยใช้บทสนทนา หรือประโยคที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการฝึกออกเสียง สำเนียง และเพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาจีน

                  หลักสูตรของมู่หลาน มีการรับรองผลการเรียน เมื่อผู้เรียนได้เรียนถึง 6 คอร์ส (หรือ 120 ชั่วโมง) ผู้เรียนจะต้องฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ตามมาตราฐานของมู่หลาน และเมื่อทดสอบผ่านแล้วก็จะมีใบประกาศนียบัตรจากทางมู่หลานให้ด้วย กรณีทดสอบไม่ผ่านทางมู่หลานจะสอนเพิ่มเติมฟรี เพื่อให้ผู้เรียนผ่านหลักสูตรของมู่หลานได้